top of page

TERMS & CONDITIONS

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 2: Producten webshop

Artikel 3: Prijzen

Artikel 4: Online aankoop

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6: Herroepingsrecht

Artikel 7: Garantie

Artikel 8: Klantendienst

Artikel 9: Privacy

Artikel 10: Aantasting Geldigheid, niet-verzaking

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Artikel 12: Bewijs

Artikel 13: Toepasselijk recht - Geschillen

Artikel 14: Copyright

Artikel 1: Algemene bepalingen

Immagine Select biedt de mogelijkheid om een selectie van artikelen online aan te kopen via www.immagineleuven.be. Deze e-commerce website is eigendom van Immagine Leuven bvba en elke verwijzing binnen deze algemene voorwaarden naar “Immagine Select”, “wij”, “ons”, of naar “de webshop” dient te worden gelezen als Immagine Leuven bvba.  

Ondernemingsgegevens Immagine Leuven

Immagine Leuven bvba

Savoyestraat 5

3000 Leuven

 

Tel: +32 (0)16 29 01 20

Email: info@immagineleuven.be 

BE 0446.140.612

 

De algemene voorwaarden - hierna “voorwaarden of algemene voorwaarden” zijn van toepassing op het gebruik van de website en aankopen die werden gedaan via de webshop Immagine Select. Bij het plaatsen van een bestelling via Immagine Select moeten deze voorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard. 

 

Elke bezoeker van de webshop en elke persoon die een aankoop plaatst op de webshop wordt hierna vernoemd als “Klant”. 

Definities:

  1. Bedenktijd: De periode waarin de Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Klant om af te zien van zijn aankoop binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd. 

 

Artikel 2: Producten webshop

Immagine Select heeft een beperkte catalogus. In de fysieke winkel van Immagine Leuven kan ons volledig aanbod gevonden worden. Hoewel we streven naar een zo compleet en duidelijk mogelijke omschrijving van de artikelen in onze webshop, en we hier enorm zorgvuldig mee omspringen, kan de productinformatie onvolledig zijn of fouten bevatten. 

 

Het staat Immagine Select vrij om deze fouten te corrigeren, zelfs na aankoop. Het staat de Klant vrij om wegens een onvolledige of incorrecte productomschrijving of foto af te zien van een aankoop.  

 

Indien de Klant vragen heeft wat betreft beschikbaarheid, maten of kleuren van een artikel, kan deze steeds contact opnemen met onze klantendienst. Immagine Select is bereikbaar tussen 10u30 en 16u30 op het nummer 016 29 01 20 en is te contacteren via chat / info@immagineleuven.be

 

Ons online aanbod is geldig totdat de voorraad strekt en kan steeds worden aangepast door Immagine Select. Immagine Select is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van een artikel. 

 

Artikel 3: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplichte taksen of belastingen die worden gedragen door de Klant. Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten die worden aangerekend, worden steeds vermeld voor het afsluiten van de aankoop.

Artikel 4: Online aankoop

Immagine Select maakt gebruik van beveiligde betaalwijzen. De Klant kan zowel via krediet- als debetkaart zijn online aankoop finaliseren.

Betaalwijzen

U kan betalen via de meest courante betaalmethoden. 

Leveringskosten per aankoopregio:


Levering binnen België is steeds gratis vanaf een bestelbedrag boven €500,00. Voor bestellingen onder €500 wordt een leveringskost aangerekend van €7,00.

Bij een levering buiten België zal steeds een leveringskost van €10,00 worden aangerekend onder een bestelbedrag van €500,00.

 

Immagine Select behoudt het recht om een bestelling te weigeren om welke reden dan ook. Hierbij zal Immagine Select reeds ontvangen bestellingen volledig terugbetalen. 

 

Van zodra Immagine Select een bestelling aanvaardt, wordt deze zo spoedig mogelijk opgestuurd naar het aangegeven afleveradres van de Klant tenzij anders overeengekomen. Klanten dienen te rekenen op een levertermijn van 2-5 werkdagen binnen België.  

 

De Klant dient zijn bestelling bij ontvangst te controleren op eventuele schade en dit onmiddellijk te communiceren (met foto) met Immagine Select via info@immagineleuven.be

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, het exclusieve eigendom van Immagine Select.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die online bestellingen plaatsen bij Immagine Select. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de Klant het bestelde artikel in zijn bezit krijgt, zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De bestelling kan dan zonder boete of opgave van reden teruggestuurd of teruggebracht worden naar de winkel - Immagine Leuven Savoyestraat 5, 3000 Leuven.

 

Gelieve bij terugzending een email te sturen naar info@immagineleuven.be met vermelding van:

- jouw naam

- adres

- ordernummer

- aankoopdatum

 

Producten kunnen naar de winkel worden gebracht of per aangetekende zending geretourneerd te worden binnen de 14 kalenderdagen naar:

Immagine Leuven

Savoyestraat 5

3000 Leuven

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Immagine Select alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen (met uitzondering van de leveringskosten) aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Immagine Select alle geretourneerde goederen heeft teruggekregen.

 

Immagine Select betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:  

- goederen die gedragen of gewassen zijn of hiervan tekenen vertonen;

- goederen waar de zichtbare labels of verzegelingen verbroken zijn

- goederen die beschadigd zijn;

- goederen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken;

- schoenen met beschadigde zolen. 

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Immagine Select Klantendienst (via webchat of info@immagineleuven.be) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Immagine Select of naar de winkel te brengen.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Immagine Select zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Klantendienst

De Klantendienst van Immagine is bereikbaar via chat / via e-mail op info@immagineleuven.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy

Immagine Select verbindt zich ertoe zich te houden aan de privacywetgeving. Dit wordt in detail besproken in onze privacy policy, die deel uitmaakt van onze algemene voorwaarden.

Artikel 10: Aantasting geldigheid, niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Immagine Select om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Het zou kunnen dat deze voorwaarden worden aangepast met als doel te voldoen aan dan huidige wetgeving en het algemeen beleid van Immagine Select. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal steeds te vinden zijn op deze pagina op www.immagineleuven.be.  

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij gerechtelijke geschillen is de rechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 14: Copyright

ⒸImmagineLeuven - De teksten, foto’s en logo’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. 

bottom of page